Skontaktuj się z nami
+48 516 125 008
biuro@skryba.eu

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Korzystając z niniejszej strony akceptują Państwo zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie. Skryba Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Skryba  Sp. z o.o. działa w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.

Skryba Sp. z o.o deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą.

Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

Administratorem gromadzonych danych jest Skryba Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 207 lok.33, NIP: 7010210441, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000349822.