Skontaktuj się z nami
+48 516 125 008
biuro@skryba.eu

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Jesteśmy gotowi na RODO! Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Skryba Sp. z o.o.  świadczy usługi oparte na zaufaniu – Klienci mogą mieć pewność, że ich dane są przetwarzane w bezpieczny sposób.

Zależy nam na przejrzystości działań, dlatego w związku z wchodzącym w życie rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO) pragniemy dopełnić obowiązku informacyjnego i poinformować Cię, o tym, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Skryba Sp. z o.o.. z siedzibą w Warszawie (04-077) przy ul. Grochowskiej 207 lok.33

2) Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Skryba Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@skryba.eu

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywanych  przez Spółkę Sp. z o.o. tłumaczeń,  na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a. Podanie imienia i nazwiska jest obowiązkowe. Dane te będą przetwarzane w celu wprowadzenia do tzw. repertorium, czyli wykazu czynności wykonywanych przez tłumacza przysięgłego. Ich podanie jest obowiązkowe i wynika z wymogu oznaczenia zleceniodawcy lub zamawiającego określonego w art. 17 ust. 2 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego (z 25.10.2014 z późn. zmianami). Te dane będą przechowywane przez 3 lata. Podanie nr dowodu osobistego lub adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne do Pani /Pana  identyfikacji przy odbiorze wykonanego tłumaczenia w celu zapobieżenia przekazania dokumentów osobie nieuprawnionej. Te dane zostaną usunięta po odbiorze zlecenia / zamówienia.

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora oraz zleceniobiorcy świadczący na rzecz administratora usługi tłumaczeniowe. Przetwarzanie danych osobowych, zarówno Pani/Pana, jak też osób trzecich zawartych w dokumentach podlegających tłumaczeniu, jest niezbędne do wykonania umowy, choć ich podanie jest dobrowolne. Będą one (w postaci oryginałów dokumentów i ich tłumaczeń) przechowywane przez jeden miesiąc od dnia odbioru tłumaczenia.

5) W przypadku, gdy Pani/Pan życzy sobie otrzymać fakturę, wymaganie będzie podanie dodatkowych danych niezbędnych do jej wystawienia, a wynikających z przepisów podatkowych, nakładających na Pani/Pana taki obowiązek. Te dane będą przechowywane przez okres wynikający z w/w przepisów (obecnie 5 lat).

6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (USA) na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony (decyzja z dnia 12 lipca 2016 r. wdrażająca umowę Privacy Shield).

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody.

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

10) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność otrzymania wykonanego przez Spółkę tłumaczenia w formie elektronicznej czy też w formie dokumentu w przypadku tłumaczeń przysięgłych.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania.

 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Serdecznie pozdrawiamy,
Skryba Sp. z o.o.